Scouting Combine každoročne vytvára možnosť pre pozorovateľov z radov klubov NFL, vidieť na vlastné oči vybraných univerzitných hráčov, ktorí sa hlásia na draft. Na Combine sa zúčastnia tréneri, hráčski pozorovatelia, ktorým majú hráči prostredníctvom nasledujúcich cvičení a testov možnosť preukázať svoj talent:

 1. Najprv prebieha váženie a meranie výšky hráčov, následne sa pomocou Cybex testu zanalyzujú fyzikálne výsledky. Účastníci majú možnosť preukázať svoju silu prostredníctvo bench-pressu, pričom váhu 102,06 kg musia vytlačiť čo najviac krát.

 2. V rámci zdravotného vyšetrenia sa vyhodnocuje celkový zdravotný stav a predchádzajúce zranenia mladých talentov, ktorí sa musia podrobiť aj drogovým testom.

 3. Na Combine si každý klub môže vybrať 60 hráčov na individuálny 15 minútový rozhovor. Pomocou rozhovorov získajú prehľad o osobnosti hráčov (u niektorých sa záujem len potvrdí, u iných môžu výsledky rozhovorov a testov kluby pred draftom daného hráča odradiť).

 4. Wonderlic test, ktorý predstavuje určitú formu IQ testu, nie je príliš náročný a vypovedá o základnej inteligencii hráčov. Tento test nemá pri výbere hráčov až tak veľký význam, počas hry je oveľa dôležitejšia hráčska inteligencia. Najlepšie výsledky väčšinou dosahujú hráči z offense line.

 5. Hráči sa zúčastnia aj tlačovej konferencie, cez skupinové aktivity sa môžu zoznámiť s hráčskou asociáciou NFL, s NFLPA.

Zoznam disciplín, v ktorých sa pozvaní hráči usilujú dosiahnuť čo najlepšie výsledky:

 1. 40 YARD DASH: 40 yardový šprint, hráči štartujú zo špeciálnej pozície a majú dva pokusy. Do štatistík je zaznamenaný lepší čas. Zaznamenávajú sa aj čiastkové výsledky na 10 a 20 yardov, pretože tieto sú na niektoré pozície dôležitejšie.

  Zdroj: nfl.com
  Zdroj: nfl.com
 2. BENCH PRESS: tlačia 225 libier ( teda 102,06 kg) na čo najviac opakovaní

  Zdroj: nfl.com
  Zdroj: nfl.com

   

 3. CONE DRILL: pomocou tohto cvičenia sa otestujú pohybové zručnosti, hlavne rýchlosť tohto pohybu

  Zdroj: cbcsport.com
  Zdroj: cbcsport.com
 4. 40 YARD SHUTTLE: šprint v bočnom smere

  Zdroj: thefootballeducator.com
  Zdroj: thefootballeducator.com
 5. SKOKY: vertikálny skok a skok do diaľky

  Zdroj: blogs.nfl.com
  Zdroj: blogs.nfl.com

  Zdroj: gamedayr.com
  Zdroj: gamedayr.com
 6. POZIČNÉ CVIČENIE: azda najsledovanejšia časť Combine, rôzne pozičné cvičenia podľa pozície. Majú najväčšiu výpovednú hodnotu o schopnostiach hráčov na jednotlivých pozíciách.

Zdroj: redskins.com
Zdroj: redskins.com

Samozrejme dôležitým faktom je, že každý hráč si môže slobodne vybrať, na ktorých cvičeniach sa zúčastní. Môže nastať situácia, že hráč, ktorý je zranený cvičenie neabsolvuje, no prijme pozvánku na fyzikálne a zdravotné testy, na osobný rozhovor a na Wonderlic test.

Autor: L. Pregi

ZDIEĽAŤ
Futbal je veľmi podobný životu v tom, že učí, že práca, obetovanie, vytrvalosť, konkurencia, nezištnosť a rešpekt k autorite je cenou, ktorú každý z nás musí zaplatiť na dosiahnutie akéhokoľvek cieľa, ktorý za to stojí. - Vince Lombardi